Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
163/TB-UBND 28/09/2020 TB Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết liên quan đến công tác GPMB và hoán đổi đất quốc phòng do Lữ đoàn 170/Vùng 1 Hải quân và Nhà máy X48 quản lý để thực hiện dự án đường nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
16/CĐ-UBND 28/09/2020 HỎA TỐC: V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Ninh
3676/QĐ-UBND 24/09/2020 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị tại phường Hà Khánh, tp Hạ Long (giai đoạn 1) UBND tỉnh Quảng Ninh
3690/QĐ-UBND 24/09/2020 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết dịnh số 3466/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về việc sắp xếp cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than và tuyến đường vận chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
3678/QĐ-UBND 24/09/2020 V/v phê duyệt Báo cáo đánh gía tác động môi trường của dự án khai thác đất tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh phục vụ thi công san lấp mặt bằng dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Texhong Hải Hà giai đoạn 1 của Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam UBND tỉnh Quảng Ninh
3686/QĐ-UBND 24/09/2020 V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu dịch vụ du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông tại khu 4B, phường Cửa ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh của Liên Danh: Công ty Cổ phần du lịch Thiên đường Hải Đảo - Công ty cổ phần Tập đoàn Tecco- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô UBND tỉnh Quảng Ninh
3687/QĐ-UBND 24/09/2020 Vv công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 06 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 04 cá nhân; tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 08 cá nhân thuộc Trường Đại học Hạ Long đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2019-2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
6506/UBND-DL1 23/09/2020 V/v phổ biến Sổ tay "hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới' UBND tỉnh Quảng Ninh
6508/UBND-DL1 23/09/2020 V/v kích cầu du lịch nội địa UBND tỉnh Quảng Ninh
6525/UBND-DL1 23/09/2020 Hỏa Tốc: V/v phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng chống dịch trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
3662/QĐ-UBND 23/09/2020 V/v phê duyệt danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 UBND tỉnh Quảng Ninh
3664/QĐ-UBND 23/09/2020 V/v bổ nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
3671/QĐ-UBND 23/09/2020 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
3661/QĐ-UBND 23/09/2020 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật UBND tỉnh Quảng Ninh
3639/QĐ-UBND 22/09/2020 Bổ sung kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
194/BC-UBND 22/09/2020 BC Tổng kết kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
6491/UBND-XD6 22/09/2020 V/v đảm bảo cấp điện và bàn giao hệ thống điện tại KĐT Cao Xanh - Hà Khánh UBND tỉnh Quảng Ninh
6492/UBND-XD6 22/09/2020 V/v triển khai chương trình tiết kiệm điện tại trường học năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
6439/UBND-GT1 21/09/2020 V/v tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh QN lần thứ XV UBND tỉnh Quảng Ninh
159/TB-UBND 21/09/2020 TB Kết luận của đồng chí Cao Tường Huy, PCT Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương VN và Công ty TNHH McKinsey & Conpany VN về việc triển khai Quy hoạch tỉnh QN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh Quảng Ninh
160/TB-UBND 21/09/2020 TB Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra, rà soát công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh QN lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh, Khánh sạn FLC Hạ Long, Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Quảng trường 30/10; triển lãm thành tựu, phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh QN lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
6445/UBND-GD 21/09/2020 V/v tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục UBND tỉnh Quảng Ninh
6449/UBND-GD 21/09/2020 V.v tăng cường công tác quản lý, chống lạm thu trong các cơ sở giáo dục UBND tỉnh Quảng Ninh
648/BC-HĐND 21/09/2020 Báo cáo kết quả khảo sát nắm tình hình công tác chuẩn bị năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
161./TB-UBND 21/09/2020 TB Kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
32/2020/QĐ-UBND 18/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung một số nội dung của Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
6383/UBND-TH5 18/09/2020 V.v triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh kháo XIII (kỳ họp thứ 19) liện quan lĩnh vực nội vụ UBND tỉnh Quảng Ninh
6384/UBND-NLN3 18/09/2020 V/v xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
158/TB-UBND 18/09/2020 TB Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp làm việc ngày 15/9/2020 nghe báo cáo tiến độ và tháo gỡ khó khăn các thủ tục đầu tư của các nhà đầu tư đã, đang đầu tư, nghiên cứu đầu tư tại Khu kinh tế Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
6420/UBND-XD6 18/09/2020 Hỏa tốc: V/v đảm bảo an toàn cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
6420/UBND-XD6. 18/09/2020 Hỏa tốc: V/v đảm bảo an toàn cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
6412/UBND-NLN3 18/09/2020 V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất cây vụ đông năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
6417/UBND-MT 18/09/2020 V/v kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh và xử lý nghiêm đối với trạm trộn bê tông hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
6418/UBND-VX2 18/09/2020 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em UBND tỉnh Quảng Ninh
6421/UBND-XD6 18/09/2020 V.v đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 UBND tỉnh Quảng Ninh
6423/UBND-XD5 18/09/2020 V/v triển khai thông báo kết luận của phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp BCĐ Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh UBND tỉnh Quảng Ninh
6424/UBND-TH5 18/09/2020 V/v triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ mới ban hành về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện UBND tỉnh Quảng Ninh
6427/UBND-GD 18/09/2020 V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ về Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế UBND tỉnh Quảng Ninh
6430/UBND-GD 18/09/2020 V/v triển khai chính thức "Tháng Nhân đạo' hàng năm UBND tỉnh Quảng Ninh
3593/QĐ-UBND. 18/09/2020 Thành lập Hội đồng thẩm định xét duyệt, công chức xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
123456TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.