Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Uông Bí

Giao giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân thành phố Uông Bí (14/07/2017 3:56:41 CH)

Công văn 5066/UBND-TD3 v/v Giao giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân thành phố Uông Bí

Giao rà soát việc xây dựng đơn giá đền bù, hỗ trợ thực hiện một số Dự án tại thành phố Uông Bí (14/07/2017 3:53:33 CH)

Công văn 5065/UBND-TD3 v/v Giao rà soát việc xây dựng đơn giá đền bù, hỗ trợ thực hiện một số Dự án tại thành phố Uông Bí.

Giao giải quyết nội dung kiến nghị của một số hộ dân phường Phương Nam, thành phố Uông Bí (13/07/2017 10:20:37 SA)

Công văn 5045/UBND-TD3 v/v Giao giải quyết nội dung kiến nghị của một số hộ dân phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết kiến nghị của bà Bạch Quế Hương (07/07/2017 4:04:54 CH)

Công văn 4905/UBND-TD3 v/v Giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết kiến nghị của bà Bạch Quế Hương.

Chuyển đơn của 05 hộ dân các khu 6, 7, 10, 11 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (06/07/2017 2:02:58 CH)

Phiếu chuyển 901/UBND-TD3 v/v Chuyển đơn của 05 hộ dân các khu 6, 7, 10, 11 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của ông Vũ Văn Bí, ông Vũ Thế Huy, khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (30/06/2017 9:07:13 SA)

Phiếu chuyển số 848/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Vũ Văn Bí, ông Vũ Thế Huy, khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri (23/06/2017 8:17:12 SA)

Công văn số 4444/UBND-TD3 về việc giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri.

Chuyển đơn của ông Ngô Quốc Phòng, trú tại tổ 4, khu 6, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí (16/06/2017 8:52:45 SA)

Phiếu chuyển số 753/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Ngô Quốc Phòng, trú tại tổ 4, khu 6, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của 93 hộ dân phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (14/06/2017 9:58:20 SA)

Phiếu chuyển số 748/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 93 hộ dân phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của 27 hộ dân phường Quang Trung và xã Điền Công thành phố Uông Bí (14/06/2017 9:56:45 SA)

Phiếu chuyển số 747/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 27 hộ dân phường Quang Trung và xã Điền Công thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của các ông, bà: Đào Văn Thiện, Nguyễn Văn Trường, Mai Canh Tuất, Nguyễn Thị Thúy, Vũ Thị Nhiếp, Đoàn Thị Miễn, Nguyễn Thị Là, Lê Thị Bích trú tại khu I, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (14/06/2017 9:55:01 SA)

Phiếu chuyển số 746/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông, bà: Đào Văn Thiện, Nguyễn Văn Trường, Mai Canh Tuất, Nguyễn Thị Thúy, Vũ Thị Nhiếp, Đoàn Thị Miễn, Nguyễn Thị Là, Lê Thị Bích trú tại khu I, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Phúc đại diện Doanh nghiệp tư nhân - Thương mại Hồng Phát, đại chỉ số 226, đường Quang Trung, thành phố Uông Bí (06/06/2017 9:45:49 SA)

Phiếu chuyển số 693/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Phúc đại diện Doanh nghiệp tư nhân - Thương mại Hồng Phát, đại chỉ số 226, đường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Tham dự tiếp dân định kỳ tại thành phố Uông Bí (26/05/2017 10:03:35 SA)

Công văn số 3715/UBND-TD3 về việc tham dự tiếp dân định kỳ tại thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của bà Vũ Thị Thơ, trú tại khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (25/05/2017 4:14:08 CH)

Phiếu chuyển số 658/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Vũ Thị Thơ, trú tại khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết kiến nghị của bà Đỗ Thị Mừng, phường Phương Đông, TP Uông Bí (16/05/2017 8:55:48 SA)

Công văn số 3328/UBND-TD3 về việc giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết kiến nghị của bà Đỗ Thị Mừng, phường Phương Đông, TP Uông Bí.

Trang: 1 2 3