Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Uông Bí

Trả lời kiến nghị của cử tri phường Vàng Danh và xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí (30/10/2017 8:50:22 SA)

Công văn số 8046/UBND-TD3 về việc trả lời kiến nghị của cử tri phường Vàng Danh và xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.

Chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thành phố Uông Bí (26/10/2017 2:12:22 CH)

Công văn số 7955/UBND-TD về việc chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thành phố Uông Bí.

Kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đối thoại với bà Nguyễn Thị Thực và một số hộ dân phường Yên Thanh, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (25/10/2017 2:03:20 CH)

Thông báo số 296/UBND-TD3 về kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đối thoại với bà Nguyễn Thị Thực và một số hộ dân phường Yên Thanh, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của bà Trịnh Thị Nghì, trú tại tổ 14b, khu 5b, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (18/10/2017 10:00:27 SA)

Phiếu chuyển số 1504/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Trịnh Thị Nghì, trú tại tổ 14b, khu 5b, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của ông Tô Vĩnh Dương, đại diện theo ủy quyền của bà Đinh Thị Hồng Điệp, trú tại tổ 6, khu 2, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (06/10/2017 8:15:21 SA)

Phiếu chuyển số 1409/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Tô Vĩnh Dương, đại diện theo ủy quyền của bà Đinh Thị Hồng Điệp, trú tại tổ 6, khu 2, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của các ông: Nguyễn Văn Uyển, Trần Văn Bảy, phường Nam Khê, Uông Bí (06/10/2017 8:13:13 SA)

Phiếu chuyển số 1408/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông: Nguyễn Văn Uyển, Trần Văn Bảy, phường Nam Khê, Uông Bí.

Chuyển đơn của công dân phường Nam Khê, thành phố Uông Bí (05/10/2017 4:29:20 CH)

Phiếu chuyển số 1407/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của công dân phường Nam Khê, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của các bà: Lê Thị Bé (Lê Thị Vui), Nguyễn Thị Minh (đại diện 31 hộ dân) phường Yên Thanh, Uông Bí (05/10/2017 4:26:54 CH)

Phiếu chuyển số 1406/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các bà: Lê Thị Bé (Lê Thị Vui), Nguyễn Thị Minh (đại diện 31 hộ dân) phường Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy, trú tại tổ 16, khu Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí (29/09/2017 3:07:02 CH)

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy, trú tại tổ 16, khu Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Là, trú tại tô 16, Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí (29/09/2017 3:02:41 CH)

Quyết định số 3717/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Là, trú tại tô 16, Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đoàn Thị Miễn, tổ 18, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, Uông Bí (29/09/2017 2:59:30 CH)

Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đoàn Thị Miễn, tổ 18, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trường, trú tại tổ 17, khu Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí (29/09/2017 2:46:29 CH)

Quyết định số 3715/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trường, trú tại tổ 17, khu Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Mai Canh Tuất, trú tại T 16, khu Bí Giàng, p Yên Thanh, Uông Bí (29/09/2017 2:42:05 CH)

Quyết định số 3714/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Mai Canh Tuất, trú tại T 16, khu Bí Giàng, p Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Nhiếp, tổ 16, khu Bí Giàng, Yên Thanh, thành phố Uống Bí (29/09/2017 2:34:17 CH)

Quyết định số 3712/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Nhiếp, tổ 16, khu Bí Giàng, Yên Thanh, thành phố Uống Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Bích, trú tại tổ 16, khu Bí Giàng, P Yên Thanh, Thành phố Uông Bí (29/09/2017 2:27:37 CH)

Quyết định số 3713/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Bích, trú tại tổ 16, khu Bí Giàng, P Yên Thanh, Thành phố Uông Bí.

Trang: 1 2 3 4 5