Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Uông Bí

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh, trú tại tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (22/09/2017 3:42:13 CH)

Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh, trú tại tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của các ông bà (đại diện 75 hộ dân) khu Bí Trung, khu Bí Thượng, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (20/09/2017 8:13:38 SA)

Phiếu chuyển số 1314/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông bà (đại diện 75 hộ dân) khu Bí Trung, khu Bí Thượng, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của 05 hộ dân, trú tại khu Tân Lập, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (18/09/2017 3:40:43 CH)

 Phiếu chuyển số 1279/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 05 hộ dân, trú tại khu Tân Lập, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại đơn của ông Nguyễn Văn Dũng, trú tại khu Liên Dương, phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí (13/09/2017 8:13:30 SA)

Quyết định số 3373/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại đơn của ông Nguyễn Văn Dũng, trú tại khu Liên Dương, phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí.

Giao giải quyết nội dung kiến nghị của bà Đàm Thị Oanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (05/09/2017 2:06:57 CH)

Công văn số 6554/UBND-TD3 về việc giao giải quyết nội dung kiến nghị của bà Đàm Thị Oanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của 25 hộ dân phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (05/09/2017 2:04:14 CH)

Phiếu chuyển số 1221/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 25 hộ dân phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

Giao giải quyết nội dung kiến nghị của một số hộ dân phường Phương Nam, thành phố Uông Bí (29/08/2017 3:55:26 CH)

Công văn số 6378/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân của một số hộ dân phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Minh Tâm trú tại khu Tân lập, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (28/08/2017 3:41:28 CH)

Quyết định số 3254/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Minh Tâm trú tại khu Tân lập, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Thơ, trú tại phường Liên Phương, Phương Đông, Uông Bí (28/08/2017 3:31:33 CH)

Quyết định số 3256/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Thơ, trú tại phường Liên Phương, Phương Đông, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Trọng Minh, trú tại Bí Thượng, Phương Đông, Uông Bí (28/08/2017 3:29:33 CH)

Quyết định số 3257/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Trọng Minh, trú tại Bí Thượng, Phương Đông, Uông Bí.

Giải quyết nội dung kiến nghị, khiếu nại của 71 hộ dân tại khu Bí Trung 2, phường Phương Đông, thành phố uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (28/08/2017 10:25:24 SA)

Phiếu chuyển số 6326/UBND-TD về việc giải quyết nội dung kiến nghị, khiếu nại của 71 hộ dân tại khu Bí Trung 2, phường Phương Đông, thành phố uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Giải quyết nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Văn Đức, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí (25/08/2017 9:24:07 SA)

Công văn số 6227/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Văn Đức, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của ông Hoàng Văn Tiến, số nhà 78, tổ 12, khu 4, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (03/08/2017 10:26:58 SA)

Phiếu chuyển số 1033/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Hoàng Văn Tiến, số nhà 78, tổ 12, khu 4, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Đối thoại với bà Vũ Thị Phượng đại diện cho 46 hộ dân trú tại phường Thanh Sơn, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (27/07/2017 2:49:03 CH)

Kế hoạch 09/KH-UBND v/v Đối thoại với bà Vũ Thị Phượng đại diện cho 46 hộ dân trú tại phường Thanh Sơn, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Châu Duyên, Trần Thị Lành khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (26/07/2017 3:34:34 CH)

 Phiếu chuyển 997/UBND-TD3 v/v Chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Châu Duyên, Trần Thị Lành khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

Trang: 1 2 3 4