Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Cẩm Phả

Giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Tuyết, trú tại tổ 92, khu 9A, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (lần hai) (18/10/2017 10:03:04 SA)

Quyết định số 3901/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Tuyết, trú tại tổ 92, khu 9A, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (lần hai).

Giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Khanh thành phố Cẩm Phả (05/09/2017 2:08:54 CH)

Công văn số 6475/UBND-TD về việc giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Khanh thành phố Cẩm Phả.

Giải quyết đề nghị của ông Vũ Thế Tý, Giám đốc DNTN - Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo Quảng Ninh tại địa chỉ số nhà 20, tổ 59, Khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, Tp Cẩm Phả. (11/08/2017 2:57:56 CH)

Công văn số 5884/UBND-TD về việc giải quyết đề nghị của ông Vũ Thế Tý, Giám đốc DNTN - Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo Quảng Ninh  địa chỉ số nhà 20, tổ 59, Khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của 39 hộ dân, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (07/08/2017 1:50:52 CH)

Quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của 39 hộ dân, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn của Nguyễn Tấn Phong trú tại tổ 4, khu 7, phường Cẩm Thành , thành phố Cẩm Phả đến Công an tỉnh để giải quyết theo quy định. (03/08/2017 10:18:56 SA)

Phiếu chuyển số 1041/PC-UBND về việc chuyển đơn của Nguyễn Tấn Phong trú tại tổ 4, khu 7, phường Cẩm Thành , thành phố Cẩm Phả đến Công an tỉnh để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Vũ Thế Tý đến Sở Xây dựng để giải quyết theo quy định (01/08/2017 3:01:55 CH)

Phiếu chuyển 1012/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của ông Vũ Thế Tý đến Sở Xây dựng để giải quyết theo quy định.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Hiền trú tại tổ 62, khu 5B, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (28/07/2017 2:53:05 CH)

Quyết định 2921/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Hiền trú tại tổ 62, khu 5B, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn của ông Vũ Thế Tý đến Sở Xây dựng để giải quyết theo quy định (28/07/2017 2:51:41 CH)

Phiếu chuyển 1012/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của ông Vũ Thế Tý đến Sở Xây dựng để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lan đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (26/07/2017 3:08:44 CH)

 Phiếu chuyển 988/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lan đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định 

Giải quyết đề nghị của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ cầu Ngầm, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (13/07/2017 10:15:41 SA)

Công văn 5042/UBND-TD2 v/v Giải quyết đề nghị của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ cầu Ngầm, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.

Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Mai tại phường Mông Dương thành phố Cẩm Phả (13/07/2017 10:10:53 SA)

Công văn 5041/UBND-TD2 v/v Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Mai tại phường Mông Dương thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn ông Hoành Ngọc Chi đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (11/07/2017 3:41:59 CH)

Phiếu chuyển 924/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn ông Hoành Ngọc Chi đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Thế Tý, Giám đốc DNTN - Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo QN (07/07/2017 4:02:30 CH)

Công văn 4895/UBND-TD2 v/v Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Thế Tý, Giám đốc DNTN - Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo QN.

Chuyển đơn của tập thể 10 hộ dân tổ 33, khu 2B, phường Cẩm Phú đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (06/07/2017 1:53:32 CH)

Công văn 899/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của tập thể 10 hộ dân tổ 33, khu 2B, phường Cẩm Phú đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Trần Hải Yến đến Sở TNMT để giải quyết theo quy định (06/07/2017 1:51:05 CH)

Phiếu chuyển 895/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của bà Trần Hải Yến đến Sở TNMT để giải quyết theo quy định.

Trang: 1 2 3 4 5