Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Văn bản khác

Kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đối thoại với một số hộ dân thuộc Dự án khu đô thị mới Tây Ka Long, thành phố Móng Cái (04/08/2017 9:45:08 SA)

Thông báo 232/TB-UBND về việc Kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đối thoại với một số hộ dân thuộc Dự án khu đô thị mới Tây Ka Long, thành phố Móng Cái.

Tham dự phiên tòa hành chính (03/08/2017 10:22:15 SA)

 Công văn số 490/VP.UBND-TD2 về việc tham dự phiên tòa hành chính.

Chuyển đơn của công dân đến Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Ninh để giải quyết theo quy định (03/08/2017 9:57:57 SA)

Phiếu chuyển số 1043/PC-UBND chuyển đơn của công dân đến Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Ninh để giải quyết theo quy định.

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (03/08/2017 9:49:53 SA)

Công văn số 5616/UBND-TD về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (01/08/2017 3:00:01 CH)

Báo cáo 123/Bc-UBND v/v Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Rà soát kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh (27/07/2017 2:46:51 CH)

Công văn 5416/UBND-TD v/v Rà soát kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả tiếp công dân ngày 17/7/2017 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (26/07/2017 2:44:45 CH)

 Thông báo 217/TB-UBND v/v Kết quả tiếp công dân ngày 17/7/2017 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (11/07/2017 3:39:49 CH)

Báo cáo 123/BC-UBND v/v Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tham gia phiên tòa (05/07/2017 8:33:22 SA)

Công văn 4804/UBND-TD v/v Tham gia phiên tòa.

Xin vắng mặt (03/07/2017 2:13:19 CH)

Công văn số 4723/UBND-TD về việc xin vắng mặt.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (30/06/2017 9:02:56 SA)

Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp (30/06/2017 8:54:56 SA)

Công văn số 4661/UBND-TD về việc tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6/2017 (28/06/2017 1:50:23 CH)

Công văn số 4622/UBND-TD về việc chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6/2017.

Kết quả tiếp công dân ngày 15/6/2017 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh (26/06/2017 2:38:32 CH)

Thông báo số 175/TB-UBND về kết quả tiếp công dân ngày 15/6/2017 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài (16/06/2017 3:11:20 CH)

Công văn số 4338/UBND-TD về việc phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Trang: 1 2 3 4