Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Văn bản khác

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (11/07/2017 3:39:49 CH)

Báo cáo 123/BC-UBND v/v Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tham gia phiên tòa (05/07/2017 8:33:22 SA)

Công văn 4804/UBND-TD v/v Tham gia phiên tòa.

Xin vắng mặt (03/07/2017 2:13:19 CH)

Công văn số 4723/UBND-TD về việc xin vắng mặt.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (30/06/2017 9:02:56 SA)

Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp (30/06/2017 8:54:56 SA)

Công văn số 4661/UBND-TD về việc tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6/2017 (28/06/2017 1:50:23 CH)

Công văn số 4622/UBND-TD về việc chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6/2017.

Kết quả tiếp công dân ngày 15/6/2017 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh (26/06/2017 2:38:32 CH)

Thông báo số 175/TB-UBND về kết quả tiếp công dân ngày 15/6/2017 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài (16/06/2017 3:11:20 CH)

Công văn số 4338/UBND-TD về việc phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo (13/06/2017 1:46:56 CH)

Công văn số 3988/UBND-TD2 về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kế hoạch Tập huấn công tác quản lý đất đai, xây dựng trong quá trình GPMB và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo (08/06/2017 8:18:02 SA)

Kế hoạch số 4074/KH-UBND về tập huấn công tác quản lý đất đai, xây dựng trong quá trình GPMB và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đính chính Quyết định giải quyết khiếu nại số 1890/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh (07/06/2017 8:55:04 SA)

Quyết định số 2166/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định giải quyết khiếu nại số 1890/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Xử lý nội dung Báo Thanh tra phản ánh (05/06/2017 8:05:38 SA)

Công văn số 3741/UBND-TD2 về việc xử lý nội dung Báo Thanh tra phản ánh.

Đính chính Quyết định giải quyết khiếu nại số 930/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (02/06/2017 3:23:17 CH)

Quyết định số 2135/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định giải quyết khiếu nại số 930/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường công tác tiếp xúc, tiếp nhận, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri (30/05/2017 2:04:03 CH)

Công văn số 3812/UBND-TH2 về việc tăng cường công tác tiếp xúc, tiếp nhận, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri.

Kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (26/05/2017 9:56:41 SA)

Công văn số 3622/UBND-TD3 về việc Kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Trang: 1 2 3 4