Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Thành phố Hạ Long

Giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Công Tứ, Tổ 10, khu 5, Yết Kiêu, thành phố Hạ Long (16/08/2017 4:11:30 CH)

 Công văn số 5926/UBND-TD về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Công Tứ, Tổ 10, khu 5, Yết Kiêu, thành phố Hạ Long.

Chuyển văn bản của UBND thành phố Hạ Long (giải quyết đề nghị của 2 hộ dân Trịnh Thành Long và Lê Sỹ Tùng trú tại tổ 91, khu 6, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long). (09/08/2017 1:53:49 CH)

Phiếu chuyển số 1064/PC-UBND về việc chuyển văn bản của UBND thành phố Hạ Long (giải quyết đề nghị của 2 hộ dân Trịnh Thành Long và Lê Sỹ Tùng trú tại tổ 91, khu 6, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long).

Giải quyết đề nghị của bà Trần Thị Hồng, trú tại tổ 4, khu 5, phường Trần Hưng Đạo,TP Hạ Long (07/08/2017 1:54:16 CH)

Công văn số 5668/UBND-TD về việc giải quyết đề nghị của bà Trần Thị Hồng, trú tại tổ 4, khu 5, phường Trần Hưng Đạo,TP Hạ Long.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hà, Hoàng Thị Bình, tổ 2, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (03/08/2017 10:25:54 SA)

 Phiếu chuyển số 1035PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hà, Hoàng Thị Bình, tổ 2, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thủy, trú tại tổ 13, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (03/08/2017 9:55:09 SA)

Phiếu chuyển số 1032/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thủy, trú tại tổ 13, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của Nguyễn Thị Huệ, trú tại tổ 35, khu 4B, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (01/08/2017 3:07:55 CH)

Phiếu chuyển 1023/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của Nguyễn Thị Huệ, trú tại tổ 35, khu 4B, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long.

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Thắng trú tại tổ 19B, khu 3 phường Cao Xanh TP Hạ Long (01/08/2017 2:54:07 CH)

Quyết định 2978/QĐ-UBND v/v Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Thắng trú tại tổ 19B, khu 3 phường Cao Xanh TP Hạ Long.

Giao Sở Lao động Thương binh và xã hội giải quyết nội dung kiến nghị của ông Trần Hồng Ký, tỉnh Nam Định (27/07/2017 2:52:46 CH)

Công văn 5382/UBND-TD3 v/v Giao Sở Lao động Thương binh và xã hội giải quyết nội dung kiến nghị của ông Trần Hồng Ký, tỉnh Nam Định

Giải quyết phản ánh của công dân ( bà Lê Thị Nghĩa phường Đại Yên thành phố Hạ Long) (27/07/2017 2:44:49 CH)

Công văn 5417/UBND-TD v/v Giải quyết phản ánh của công dân ( bà Lê Thị Nghĩa phường Đại Yên thành phố Hạ Long).

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Khương Văn Tiến, trú tại tổ 2, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (26/07/2017 2:55:23 CH)

 Quyết định 2891/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Khương Văn Tiến, trú tại tổ 2, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Thúy, trú tại tổ 1, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (26/07/2017 2:53:27 CH)

Quyết định 2890/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Thúy, trú tại tổ 1, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Bình, trú tại tổ 2, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (26/07/2017 2:49:33 CH)

Quyết định 2889/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Bình, trú tại tổ 2, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

Kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (19/07/2017 2:39:05 CH)

Công văn 5177/UBND-TD v/v Kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại.

Giải quyết vụ việc của bà Nguyễn Thị Gấm, thành phố Hạ Long (13/07/2017 10:00:04 SA)

Công văn 5044/UBND-TD v/v Giải quyết vụ việc của bà Nguyễn Thị Gấm, thành phố Hạ Long.

Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Sửu, trú tại tổ 5, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long (lần 2) (12/07/2017 2:52:08 CH)

Quyết định 2681/QĐ-UBND v/v Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Sửu, trú tại tổ 5, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long (lần 2).

Trang: 1 2 3 4 5 6