Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Vân Đồn

Tham gia thẩm định (19/07/2017 2:41:11 CH)

Công văn 5176/UBND-TD v/v Tham gia thẩm định

Về việc xin vắng mặt (18/07/2017 1:32:44 CH)

Công văn 5175/UBND-TD Về việc xin vắng mặt.

Chuyển đơn của bà Bùi Thị Nga đến UBND huyện Vân Đồn (06/07/2017 1:55:15 CH)

Phiếu chuyển 900/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của bà Bùi Thị Nga đến UBND huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của ông Đỗ Văn Nhận đến UBND huyện Vân Đồn (04/07/2017 8:45:37 SA)

Phiếu chuyển 881/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của ông Đỗ Văn Nhận đến UBND huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của bà Lý Thị Hằng đến UBND huyện Vân Đồn (30/06/2017 8:49:09 SA)

Phiếu chuyển số 842/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Lý Thị Hằng đến UBND huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của bà Đỗ Thị Gặt đến UBND huyện Vân Đồn (26/06/2017 2:46:25 CH)

Phiếu chuyển số 821/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Đỗ Thị Gặt đến UBND huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thu Hằng đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (22/06/2017 3:01:39 CH)

Phiếu chuyển số 779/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thu Hằng đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Hoàng Văn Dực đến UBND huyện Vân Đồn (22/06/2017 2:56:13 CH)

Phiếu chuyển số 775/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Hoàng Văn Dực đến UBND huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của ông Trần Văn Quang đến Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh (22/06/2017 2:54:30 CH)

Phiếu chuyển số 774/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Trần Văn Quang đến Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh.

Chuyển đơn của ông Lê Khả Phấn đến UBND huyện Vân Đồn (22/06/2017 2:52:41 CH)

Phiếu chuyển số 773/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Lê Khả Phấn đến UBND huyện Vân Đồn.

 

Giải quyết đơn của ông Nguyễn Việt Cường (15/06/2017 9:27:39 SA)

Công văn số 4247/UBND-VX2 về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Việt Cường.

Chuyển đơn của ông Hà Văn Hoàng đến UBND huyện Vân Đồn (14/06/2017 9:26:58 SA)

Phiếu chuyển số 723/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Hà Văn Hoàng đến UBND huyện Vân Đồn.

Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Vượng trú tại thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn (13/06/2017 1:41:39 CH)

Công văn số 4215/UBND-TD2 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Vượng trú tại thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn.

Về việc chuyển đơn của ông Đỗ Văn Nhạng đến UBND huyện Vân Đồn (07/06/2017 8:52:47 SA)

Phiếu chuyển số 696/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Đỗ Văn Nhạng đến UBND huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của bà Phạm Thị Khanh đến UBND huyện Vân Đồn (05/06/2017 9:38:53 SA)

 Phiếu chuyển số 684/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Phạm Thị Khanh đến UBND huyện Vân Đồn.

Trang: 1 2 3