Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Cô Tô

Chuyển đơn của bà Vũ Thị Liên,trú tại thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, đến Sở Tài nguyên và Môi trường (30/10/2017 8:55:21 SA)

Phiếu chuyển số 1542/UBND-TD về việc chuyển đơn của bà Vũ Thị Liên,trú tại thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giải quyết tranh chấp về đất đai giữa ông Nguyễn Văn Sơn với bà Vương Thị Hạnh trú tại thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô (10/04/2017 10:50:06 SA)

Quyết định số 1044/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp về đất đai giữa ông Nguyễn Văn Sơn với bà Vương Thị Hạnh trú tại thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại đối với ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại Khu 1, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô (03/02/2017 9:57:27 SA)

Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại đối với ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại Khu 1, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.