Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Quảng Yên

Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoan, trú tại xóm Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2) (19/07/2017 2:43:09 CH)

Quyết định 2763/QĐ-UBND v/v Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoan, trú tại xóm Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2).

Chuyển đơn của ông Đinh Hữu Văn, trú tại thôn 2, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên (06/07/2017 2:00:57 CH)

Phiếu chuyển 898/UBND-TD3 v/v Chuyển đơn của ông Đinh Hữu Văn, trú tại thôn 2, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên.

Yêu cầu UBND thị xã Quảng Yên rút kinh nghiệm do chưa nghiêm túc thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (06/07/2017 9:25:20 SA)

Công văn 4829/UBND-TD3 v/v Yêu cầu UBND thị xã Quảng Yên rút kinh nghiệm do chưa nghiêm túc thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chuyển đơn của ông Bùi Đăng Đề, trú tại thôn 4, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên (30/06/2017 9:10:39 SA)

Phiếu chuyển số 850/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Bùi Đăng Đề, trú tại thôn 4, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Giải, thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên (28/06/2017 2:12:33 CH)

Phiếu chuyển số 837/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Giải, thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thú, thông 2, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên (28/06/2017 2:10:13 CH)

Phiếu chuyển số 838/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thú, thông 2, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của cán bộ công nhân viên chức, lao động thuộc Ban quản lý chợ Rừng, thị xã Quảng Yên (28/06/2017 2:07:50 CH)

Phiếu chuyển số 845/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của cán bộ công nhân viên chức, lao động thuộc Ban quản lý chợ Rừng, thị xã Quảng Yên.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Việt, trú tại khu Trại Cau, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên (20/06/2017 3:00:20 CH)

Quyết định số 2348/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Việt, trú tại khu Trại Cau, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Nghị, khu Cổng Bấc, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên (16/06/2017 3:20:46 CH)

Phiếu chuyển số 754/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Nghị, khu Cổng Bấc, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đàm Thị Ả trú tại thôn Bãi 4 xã Tiền An thị xã Quảng Yên (16/06/2017 8:54:58 SA)

Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đàm Thị Ả  trú tại thôn Bãi 4 xã Tiền An thị xã Quảng Yên.

Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Minh, thị xã Quảng Yên (15/06/2017 9:35:28 SA)

Công văn số 4189/UBND-TD về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Minh, thị xã Quảng Yên.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của Nguyễn Thanh Nhựơng trú tại khu Đường Ngang phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (29/05/2017 2:07:08 CH)

Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của Nguyễn Thanh Nhựơng trú tại khu Đường Ngang phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của bà Đinh Thị Loan, đại diện 26 hộ dân Khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên (25/05/2017 4:13:12 CH)

Phiếu chuyển số 657/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Đinh Thị Loan, đại diện 26 hộ dân Khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên.

Trả lời đơn khiếu nại của Hợp tác xã Liên Vị 1 liên quan đến bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án KCN và cảng Nam Tiền Phong tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên (24/05/2017 2:48:50 CH)

Công văn số 3637/UBND-QLĐĐ1 về việc trả lời đơn khiếu nại của Hợp tác xã Liên Vị 1 liên quan đến bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án KCN và cảng Nam Tiền Phong tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung kiến nghị của ông Đặng Đức Bộ, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (22/05/2017 2:42:12 CH)

Công văn số 3548/UBND-TD3 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung kiến nghị của ông Đặng Đức Bộ, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Trang: 1 2 3