Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Đông Triều

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy (14/11/2017 2:06:23 CH)

Quyết định 4416/QĐ-UBND v/v Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy.

Chuyển đơn của các ông bà: Nguyễn Thị Tuyết, Vũ Văn Trọng và một số hộ dân thôn Trại Lốc 1,2 thôn Nghĩa Hưng xã An Sinh, thị xã Đông Triều (14/11/2017 8:33:32 SA)

Phiếu chuyển 1657/PC-UBND v/v Chuyển đơn của các ông bà: Nguyễn Thị Tuyết, Vũ Văn Trọng và một số hộ dân thôn Trại Lốc 1,2 thôn Nghĩa Hưng xã An Sinh, thị xã Đông Triều

Giải quyết nội dung kiến nghị khiếu nại của một số hộ dân xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (07/11/2017 3:44:52 CH)

Công văn 8124/UBND-TD3 v/v Giải quyết nội dung kiến nghị khiếu nại của một số hộ dân xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của 07 hộ dân, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (18/10/2017 8:40:29 SA)

Phiếu chuyển số 1505/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 07 hộ dân, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều.

Giao giải quyết nội dung tố cáo của công dân xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (06/10/2017 2:22:30 CH)

Văn bản số 7446/UBNDTD3 về việc giao giải quyết nội dung tố cáo của công dân xã Bình Khê, thị xã Đông Triều.

Giải quyết nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Cao Văn Đệ, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (05/10/2017 8:55:18 SA)

Công văn số 7294/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Cao Văn Đệ, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của các ông Lê Văn Đản, Mạc Văn Tú và 21 hộ dân xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (03/10/2017 4:09:09 CH)

Phiếu chuyển số 1403/PC-UBND về việc chuyển đơn của các ông Lê Văn Đản, Mạc Văn Tú và 21 hộ dân xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều.

Giải quyết nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Lê Thị Bồng, Tổ 2, Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (29/09/2017 3:17:57 CH)

Công văn số 7273/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Lê Thị Bồng, Tổ 2, Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn tố cáo của công dân, khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều (29/09/2017 3:15:52 CH)

Phiếu chuyển số 1315/PC-UBND về việc chuyển đơn tố cáo của công dân, khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của các bà Phạm Thị Tâm, thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (29/09/2017 3:11:20 CH)

Phiếu chuyển số 1333/PC-UBND về việc chuyển đơn của các bà Phạm Thị Tâm, thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Văn Mát, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều (29/09/2017 3:08:05 CH)

Phiếu chuyển số 1332/PC-UBND về việc chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Văn Mát, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều.

Giao rà soát nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (27/09/2017 9:21:06 SA)

Công văn số 6926/UBND-TD3 về việc giao rà soát nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của các ông, bà, Hoàng Thị Tiền, Nguyễn Văn Mùi, Lê Thị Bẻo, Nguyễn Thị Mơ, Bùi Thị Huệ, xã Yên Thọ; Mạc Văn Tú, xã Hồng Thái Đông; Nguyễn Văn Nhượng, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều (27/09/2017 9:11:53 SA)

Phiếu chuyển số 1316/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông, bà, Hoàng Thị Tiền, Nguyễn Văn Mùi, Lê Thị Bẻo, Nguyễn Thị Mơ, Bùi Thị Huệ, xã Yên Thọ; Mạc Văn Tú, xã Hồng Thái Đông; Nguyễn Văn Nhượng, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Thanh Bình, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (20/09/2017 8:10:18 SA)

Phiếu chuyển số 1304/UBND-TD3 về việc  chuyển đơn của ông Nguyễn Thanh Bình, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của bà Đoàn Thị Tuyết, khu Công Nông phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (18/09/2017 3:37:45 CH)

Phiếu chuyển số 1280/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Đoàn Thị Tuyết, khu Công Nông phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Trang: 1 2 3 4 5