Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Đông Triều

Chuyển đơn của ông Nguyễn Thanh Bình, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (20/09/2017 8:10:18 SA)

Phiếu chuyển số 1304/UBND-TD3 về việc  chuyển đơn của ông Nguyễn Thanh Bình, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của bà Đoàn Thị Tuyết, khu Công Nông phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (18/09/2017 3:37:45 CH)

Phiếu chuyển số 1280/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Đoàn Thị Tuyết, khu Công Nông phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của bà Lưu Thị Nụ, thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh (18/09/2017 3:23:19 CH)

Phiếu chuyển 1290/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Lưu Thị Nụ, thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Chuyển đơn tố cáo của công dân, khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều (05/09/2017 1:57:43 CH)

Phiếu chuyển số 1223/UBND-TD3 về việc chuyển đơn tố cáo của công dân, khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều.

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tiếp trú tại tổ 2, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (05/09/2017 1:52:04 CH)

Quyết định 3393/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tiếp trú tại tổ 2, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của Bùi Văn Thịnh, khu phố I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (29/08/2017 3:57:08 CH)

Phiếu chuyển số 1197/PC-UBND về việc chuyển đơn của Bùi Văn Thịnh, khu phố I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Tiến Dũng, trú tại khu Vĩnh Quang I, phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều (28/08/2017 3:37:20 CH)

Quyết định số 3255/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Tiến Dũng, trú tại khu Vĩnh Quang I, phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của các ông, bà: Trương Tiến Sơn, Trần Văn Tác, Nguyễn Thị Hòa phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (28/08/2017 10:42:23 SA)

Phiếu chuyển số 1181/PC-UBND về việc chuyển đơn của các ông, bà: Trương Tiến Sơn, Trần Văn Tác, Nguyễn Thị Hòa phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Rà soát nội dung tố cáo của công dân xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (25/08/2017 9:21:47 SA)

Công văn số 6228/UBND-TD3 về việc rà soát nội dung tố cáo của công dân xã Bình Khê, thị xã Đông Triều.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bình trú tại tổ 3, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (21/08/2017 2:29:35 CH)

Quyết định số 3192/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bình trú tại tổ 3, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Thực hiện nội dung chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Công ty CP thương mại Xuân Sơn, phường Kim Sơn, Đông Triều (01/08/2017 3:09:40 CH)

Công văn 5454/QĐ-UBND v/v Thực hiện nội dung chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Công ty CP thương mại Xuân Sơn, phường Kim Sơn, Đông Triều.

Bổ sung kết quả xác minh khiếu nại của công dân thị xã Đông Triều (26/07/2017 3:40:48 CH)

 Công văn 463/VP.UBND v/v Bổ sung kết quả xác minh khiếu nại của công dân thị xã Đông Triều.

Giao giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân thị xã Đông Triều (26/07/2017 3:27:52 CH)

 Công văn 5381/UBND-TD3 v/v Giao giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân thị xã Đông Triều

Xem xét trách nhiệm cán bộ trong công tác tham mưu giải quyết đơn thư (26/07/2017 3:26:16 CH)

 Công văn 5383/UBND-TD3 v/v  xem xét trách nhiệm cán bộ trong công tác tham mưu giải quyết đơn thư

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đức Dũng tại xã Hồng Thái Đông thị xã Đông Triều (26/07/2017 3:23:40 CH)

 Quyết định 2893/QĐ-UBND v/v Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đức Dũng tại xã Hồng Thái Đông thị xã Đông Triều

Trang: 1 2 3 4