Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Đông Triều

Chuyển đơn của các ông, bà: Lê Thị Huyền, Bùi Xuân Tuấn, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (06/07/2017 1:59:24 CH)

Phiếu chuyển 897/UBND-TD3 v/v Chuyển đơn của các ông, bà: Lê Thị Huyền, Bùi Xuân Tuấn, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của các ông: Lê Văn Đản, Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Đức Dũng, Lương Văn Đàm, Phạm Văn Thuật đại diện 27 hộ dân, thôn Tân Yên, thôn VĨnh Thái, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (30/06/2017 9:09:13 SA)

Phiếu chuyển số 849/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông: Lê Văn Đản, Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Đức Dũng, Lương Văn Đàm, Phạm Văn Thuật đại diện 27 hộ dân, thôn Tân Yên, thôn VĨnh Thái, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của ông Lê Hồng Tuyên, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (27/06/2017 1:58:02 CH)

Phiếu chuyển số 830/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Lê Hồng Tuyên, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của bà Trần Thị Mai, đại diện 10 hộ dân, khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều (27/06/2017 1:47:33 CH)

Phiếu chuyển số 831/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Trần Thị Mai, đại diện 10 hộ dân, khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều.

Kiểm tra, xác minh nội dung đơn đề nghị của ông Đoàn Văn Chiến, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều (09/06/2017 3:46:05 CH)

Công văn số 4127/UBND-QLĐĐ1 về việc kiểm tra, xác minh nội dung đơn đề nghị của ông Đoàn Văn Chiến, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

Giao giải quyết nội dung phản ánh của công dân xã Yên Thọ (07/06/2017 8:58:56 SA)

Công văn số 3992/UBND-TD3 về việc giao giải quyết nội dung phản ánh của công dân xã Yên Thọ.

Chuyển đơn của bà Trần Thị Mai, trú tại khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều (06/06/2017 9:42:43 SA)

Phiếu chuyển số 692/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Trần Thị Mai, trú tại khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều.

Xác minh bổ sung nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Tiếp, thị xã Đông Triều (30/05/2017 2:01:08 CH)

Công văn số 3816/UBND-TD về việc xác minh bổ sung nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Tiếp, thị xã Đông Triều.

Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Chiến, trú tại thôn Xuân Bình, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (lần 2) (16/05/2017 9:33:40 SA)

Quyết định số 1531/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Chiến, trú tại thôn Xuân Bình, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (lần 2).

Chuyển đơn của ông Vũ Văn Tráng, khu phố I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (16/05/2017 9:01:37 SA)

Phiếu chuyển số 561/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Vũ Văn Tráng, khu phố I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của bà Lý Thị Nguyệt, phường Đông Triều, Phạm Thị Mến, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (10/05/2017 8:48:07 SA)

Phiếu chuyển số 532/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Lý Thị Nguyệt, phường Đông Triều, Phạm Thị Mến, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của ông Đoàn Văn Chiến, trú tại thôn Bình Lục Thượng, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều (10/05/2017 8:46:07 SA)

Phiếu chuyển số 533/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Đoàn Văn Chiến, trú tại thôn Bình Lục Thượng, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Tiến Dũng, khu Vĩnh Quang I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (10/05/2017 8:26:39 SA)

Phiếu chuyển số 538/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Tiến Dũng, khu Vĩnh Quang I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Bình, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (10/05/2017 8:25:04 SA)

Phiếu chuyển số 537/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Bình, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của ông Đoàn Văn Chiến, trú tại thôn Bình Lục Thượng, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều (09/05/2017 10:42:12 SA)

Phiếu chuyển 533/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Đoàn Văn Chiến, trú tại thôn Bình Lục Thượng, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

Trang: 1 2 3